Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.

De Protestantse Gemeente te Ferwert telt een kleine 800 leden. De gemeente ziet het als haar missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.

Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn en zien de Bijbel als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad.

Onze diensten in de Liudgertsjerke en de St. Martinustsjerke zijn te volgen via www.kerkomroep.nl

We hopen dat u met plezier hier even rondkijkt en wensen u het licht van Christus toe, vrede en alle goeds!

Laatste nieuws
Agenda
Menu