Kerstnachtdienst

Er is vanavond maar één kerstdienst online te volgen om 19:30 vanuit de Liudgertsjerke. Deze dienst is met medewerking van Get Back. De dienst van 22.00 is komen te vervallen.
Menu