Kerkdienst bijwonen

Zoals we u vorige week in de nieuwsbrief informeerden, willen we a.s. Palmzondag 28 maart de deuren voorzichtig openen.
Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Vooralsnog is er plek voor maximaal 25 personen en uiteraard komt u alleen als u geen klachten heeft.

De maatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondkapje dragen bij voortbewegen in de kerk blijven gelden. Hiervoor zijn coördinatoren aangesteld om alles in goede banen te leiden.

Ook is er weer een registratieplicht, dus is het nodig dat u zich vooraf aanmeld als u de dienst bij wilt wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Klaas Winkel via telefoonnummer 412067 of 06-21638060, liefst tussen 18.00 en 19.00 uur.

Zoals we al eerder hebben aangegeven is de situatie op dit moment nog steeds erg onvoorspelbaar waardoor het kan zijn dat besluiten herroepen moeten worden. De veiligheid voor elkaar staat voorop en als we hierover onze twijfels hebben dan moeten we/gaan we onze plannen opnieuw bijstellen.Uiteraard worden aangemelde gemeenteleden dan tijdig geïnformeerd. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn en zien er naar uit u weer te ontmoeten in onze kerk!

Natuurlijk blijft de mogelijkheid om de dienst online te kijken/luisteren via www.kerkomroep.nl

Menu