Nationaal gebed voor vrede en verbinding

In het Friesch Dagblad van afgelopen dinsdag 4 Januari staat een oproep van Jurjen ten Brinke om op 15 Januari mee te doen aan een nationaal gebed, voorafgaand aan de week van gebed voor eenheid. Er is online een avondprogramma vanaf 20.00 u, uitgezonden vanuit het gebouw van de EO in Hilversum. Vorig jaar was de boodschap, rust en vertrouwen uitstralen.

Nu sluipt er een tweede crisis de kerk en samenleving binnen ,en dat is de polarisatie. Het is tijd voor verootmoediging over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom staat dit moment in het teken van vrede, verbinding, eenheid en mildheid. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.

Het initiatief wordt gedragen door de EO, de PKN in Nederland,Missie- Nederland,de Raad van kerken,het SKIN, en het netwerk van migrantenkerken.

Wij hopen van harte dat vele Christenen en geloofsgemeenschappen bij dit initiatief aanhaken door mee te bidden.

Namens de gebedsgroep Ferwert,
Klaske Bouma.

Menu