Hobbymarkt/beurs

Bij voldoende deelname wil de restauratiecommissie op zaterdag 23 september 2023

een hobbymarkt/ beurs organiseren voor en door inwoners van Ferwert en Hegebeintum.
Voor opgave en verdere informatie kunt u contact opnemen met
Rommie van der Veen 0652584861 of
Sara Metzlar 0615603930 / 0518412261
 
Locatie: Liudgertsjerke, Hegebeintumerdyk 5
Tijdsduur 9.00-15.00 uur
deelname kosten per tafel € 10.00
 
Opgave graag voor 1 juni 2023
Menu