Bijdrage dorpscoöperatie

De diaconie van de Protestantse Gemeente in Ferwert heeft van de dorpscoöperatie bij het beëindigen van diens werkzaamheden een substantieel bedrag ontvangen.

Als voorwaarde werd gesteld dat dit bedrag ten goede moest komen aan de inwoners van Ferwert en Hegebeintum.

Het kan zijn dat er als gevolg van de (huidige) omstandigheden financiële problemen (zijn) ontstaan. Hier en daar kan dan hulp nodig zijn. Schroomt u dus niet om contact met ons op te nemen. We willen graag kijken waar en hoe we u kunnen helpen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met diaconie@pknferwert.nl

Menu