Historie

Grafgedichten rond het kerkhof

 
Op ‘de wandeling’ rond de Sint Martinustsjerke zijn in totaal 29 grafgedichten rond het kerkhof geplaatst.
De oudste is uit het jaar 1700 en de jongste uit het jaar 1890.
De gedichten zijn afkomstig van grafstenen uit verschillende dorpen in Ferwerderadiel.

De kerk in de dorpssamenleving van de 18e eeuw

Wie hadden het eigenlijk voor het zeggen in de kerk van Ferwert in de achttiende eeuw ?
Het antwoord is niet moeilijk, immers er was nog geen scheiding tussen kerk en staat dus de
zeggenschap lag bij de Grietman, de Bijsitter en de Kerkvoogden.

De klokken

Wanneer toeristen ’s middags rond twee uur op het Vrijhof in Ferwert wandelen, wordt vaak de vraag gesteld:
Waarom luiden de klokken? Is er een begrafenis? Nee,  wordt dan verteld, de klokken luiden volgens aloud gebruik in Ferwert iedere dag drie keer.

De kantelsteen

Bij het nalopen van de kerkvoogdij rekeningen uit de achttiende eeuw van de Ferwerter kerk komt men allerlei
interessante gegevens tegen die een indruk geven hoe de kerk in de dorpsmaatschappij van toen stond.
Vooral de kosten die aan de kerk berekend worden en van algemene aard zijn vallen op. 
Menu