Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
NOV
26
Kerst workshop tbv Malin
De workshop is volgeboekt!

Op donderdag 13 december a.s. is er een kerstworkshop waarvan een gedeelte ten goede komt aan het project Malin. Onder leiding van Hammy Winkel gaan we een tafelstuk maken met hierin touwverlichting verwerkt.

Voor alle materialen wordt gezorgd, alleen graag zelf wat kerstballetjes meenemen in je favoriete kleur. De kosten zijn ¤ 20,- inclusief alle materialen én natuurlijk een kopje koffie/thee met wat lekkers. We beginnen om 19.30 uur in de Liudgertsjerke.


NOV
05
Oproep namens de Liturgiecommissie
Wij willen graag een gelegenheidskoor oprichten om dan onze medewerking te verlenen aan de dienst op 1e Kerstochtend
Nu wij alweer midden in de herfst zitten willen wij alvast een oproep doen voor kerst.

Wij hebben als gemeenteleden de musical "Op Syk Nei Judas" beleefd met elkaar. Hoe mooi is het om met elkaar te zingen. Zo kwamen we op het idee om dit o.l.v. Rigt Wiersma weer te doen, Ilse Terpstra wil ook haar medewerking verlenen op de dwarsfluit.

De repetitieavond zal op dinsdag- of woensdagavond gehouden worden. U kunt zich opgeven bij dit emailadres: rommiebouma1962@gmail.com
of via de volgende telefoonnummers: 0652584861 of 0518412272.

Geeft u dan ook aan uw voorkeursavond aan zodat we kunnen kijken zien op welke avond de meeste mensen kunnen.

De Liturgiecommissie.

DEC
10
Kerstcollecte


DEC
21
09:20 | Vrouwengespreksgroep


DEC
24
16.00 uur | Het Anker | Kinderkerstfeest

Een traditionele viering van het kinderkerstfeest, met na afloop warme chocolademelk, kerstkransjes en er ligt een boek voor jullie klaar.

Iedereen is welkom!

JAN
08
19.00 uur | Catechisatie avond | Liudgertsjerke
Voor jongelui van 12 t/m 17 jaar.

JAN
16
09.45 uur | Bijbelkring
Gespreksonderwerp: Psalm 73

Diensten
DEC
23
09.30 uur | Liudgertsjerke | Vierde adventszondag | Kindernevendienst
ds. E. van der Veer

DEC
24
22.00 uur | St. Martinustsjerke | Kerstnachtdienst
ds. E. van der Veer
Met medewerking van "God Unlimited"

Organist P de Jong  en enkele blazers van excelsior.

Na afloop warme chocolademelk met wat lekkers.

DEC
25
09.30 uur | St. Martinustsjerke | 1e Kerstdag
ds. E. van der Veer

DEC
30
09.30 uur | Liudgertsjerke
ds. A. Bouman, Leeuwarden

DEC
31
19.00 uur | Liudgertsjerke | Oudjaarsdag | Slotdienst
ds. E. van der Veer