Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert telt een kleine 800 leden. De gemeente ziet het als haar missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.

 

Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn en zien de Bijbel als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad.


Vanaf zondag 21 december zullen de onlinediensten in de Liudgertsjerke te volgen zijn via www.kerkomroep.nl


We wensen u en jou in deze moeilijke tijden het licht van Christus toe, vrede en alle goeds!


 

Nieuws
DEC
24
Kerstnachtdienst
Er is vanavond maar één kerstdienst online te volgen om 19:30 vanuit de Liudgertsjerke. Deze dienst is met medewerking van Get Back. De dienst van 22.00 is komen te vervallen.

NOV
12
Actie schoenendoos
Basisschool ‘Op streek’ doet dit jaar mee aan actie schoenendoos. Leerlingen zamelen spulletjes in, vullen een doos en maken zo een ander kind weer blij. Wij als CJR vind dit een mooi initiatief en zouden gemeente breed hier ook onze bijdrage aan willen leveren.
In de kerk liggen folders. Hierin staat beschreven hoe je een bijdrage kunt leveren hieraan. De folder is ook te downloaden via de onderstaande QR code.


Er kan een donatie gedaan worden zodat de doos verzonden kan worden. Er kan een doos gevuld worden, maar er kunnen ook attributen bij één van de CJR-leden gebracht worden zodat we met deze attributen een doos kunnen vullen.

U kunt mee doen tot 20 november. Helpt u mee?
Een hartelijke groet namens:
Jan Jacob en Hilda Oevering, Hoofdstraat 41
Harry vd Meer, Marrumerweg 27
Jo Pennings, Prof. Heymansstraat 25
Mochten er vragen zijn, bel gerust 0623106542

Diensten